ΓΚΕΤΣΕΝΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 09/2004, ΕΣΟ: 46647 | Fide: 25845764 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 909 0
2023B 909 0
2023Α 909 0
2022B 909 0
2022A 909 0
2021B 909 0
2021A 909 0
2020B 909 0
2020A 909 0
2019B 909 0
2019A 909 0
2018B 909 0
2018A 909 0
2017B 909 0
2017A 909 6
2016B 982 0
2016A 982 2
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -