ΦΑΛΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 12/1970, ΕΣΟ: 46656 | Fide: 25855492 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 961 0
2023Α 961 5
2022B 973 0
2022A 973 0
2021B 973 0
2021A 973 0
2020B 973 0
2020A 973 8
2019B 1014 11
2019A 1054 11
2018B 1102 2
2018A 1121 6
2017B 1251 4
2017A 1342 8
2016B - 4
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι