ΦΑΛΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 12/1970, ΕΣΟ: 46656, Fide: 25855492

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 973 0
2020B 973 0
2020A 973 8
2019B 1014 11
2019A 1054 11
2018B 1102 2
2018A 1121 6
2017B 1251 4
2017A 1342 8
2016B - 4
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι