ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

Η/Γ: 09/2009, ΕΣΟ: 46657 | Fide: 25847988 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1280 31
2023Α 1283 11
2022B 1243 16
2022A 1369 30
2021B 1116 29
2021A 1238 0
2020B 1238 12
2020A 1224 21
2019B 946 35
2019A 982 17
2018B 843 28
2018A 830 22
2017B 830 14
2017A 830 6
2016B - 3
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -