ΧΑΣΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 10/2008, ΕΣΟ: 46658 | Fide: 25854542 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1297 13
2023B 1247 0
2023Α 1247 18
2022B 1195 27
2022A 1096 21
2021B 1205 20
2021A 1128 0
2020B 1128 15
2020A 1061 13
2019B 979 15
2019A 1015 15
2018B 1000 6
2018A 1049 7
2017B 919 7
2017A - 1
2016B - 1
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -