ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Η/Γ: 01/2002, ΕΣΟ: 46665 | Fide: 25852914 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1039 0
2021B 1039 0
2021A 1039 0
2020B 1039 0
2020A 1039 0
2019B 1039 0
2019A 1039 2
2018B 1038 0
2018A 1038 5
2017B 1050 3
2017A 1039 7
2016B 1071 5
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -