ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 12/1988, ΕΣΟ: 46669, Fide: 25842404

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1332 14
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -