ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 12/1988, ΕΣΟ: 46669 | Fide: 25842404 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1488 5
2021B 1494 25
2021A 1332 0
2020B 1332 14
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -