ΖΕΡΔΙΛΑΣ - ΧΕΡΕΡΑ ΙΚΕΡ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 46675, Fide: 25863878

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1033 0
2020A 1033 0
2019B 1033 0
2019A 1033 0
2018B 1033 12
2018A 887 1
2017B 873 10
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -