ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 10/2008, ΕΣΟ: 46676 | Fide: 25852906 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 827 3
2023B 848 0
2023Α 848 3
2022B 908 0
2022A 908 1
2021B 898 0
2021A 898 0
2020B 898 0
2020A 898 2
2019B 899 7
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι