ΒΑΛΤΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 09/2004, ΕΣΟ: 46682, Fide: 25857541

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1032 0
2020B 1032 0
2020A 1032 0
2019B 1032 0
2019A 1032 0
2018B 1032 0
2018A 1032 0
2017B 1032 0
2017A 1032 14
2016B 997 10
2016A 978 3
2015B 850 1
2015A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι