ΜΑΔΕΜΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 12/2009, ΕΣΟ: 46684, Fide: 25885464

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 3
2019A - 3
2018B - 3
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι