ΤΣΑΡΝΤΑΚΟΥ ΜΕΛΙΝΑ

Η/Γ: 10/2006, ΕΣΟ: 46686 | Fide: 25862553 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 894 0
2023B 894 0
2023Α 894 0
2022B 894 0
2022A 894 0
2021B 894 0
2021A 894 0
2020B 894 0
2020A 894 0
2019B 894 0
2019A 894 4
2018B 910 6
2018A 872 7
2017B - 4
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι