ΜΠΑΝΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Η/Γ: 07/2004, ΕΣΟ: 46688 | Fide: 25851039 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 986 0
2021B 986 0
2021A 986 0
2020B 986 0
2020A 986 0
2019B 986 0
2019A 986 17
2018B 1062 0
2018A 1062 32
2017B 954 20
2017A 830 9
2016B 832 5
2016A 861 8
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -