ΜΑΛΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 03/1970, ΕΣΟ: 46711, Fide: 42108608

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1281 0
2020A 1281 0
2019B 1281 0
2019A 1281 7
2018B 1359 6
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -