ΤΑΓΚΑΛΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Η/Γ: 08/2008, ΕΣΟ: 46719 | Fide: 25852116 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1731 31
2023B 1683 17
2023Α 1637 26
2022B 1754 37
2022A 1636 22
2021B 1622 14
2021A 1522 0
2020B 1522 15
2020A 1444 18
2019B 1422 31
2019A 1410 28
2018B 1070 30
2018A 1220 29
2017B 1010 20
2017A 830 17
2016B - 4
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -