ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 02/2004, ΕΣΟ: 46721 | Fide: 25845683 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1009 0
2023Α 1009 0
2022B 1009 0
2022A 1009 0
2021B 1009 0
2021A 1009 0
2020B 1009 0
2020A 1009 0
2019B 1009 0
2019A 1009 0
2018B 1009 0
2018A 1009 0
2017B 1009 0
2017A 1009 2
2016B 1041 2
2016A 1047 16
2015B 963 6
2015A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι