ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΑΛΚΜΗΝΗ

Η/Γ: 02/2004, ΕΣΟ: 46722 | Fide: 25845675 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 926 0
2021B 926 0
2021A 926 0
2020B 926 0
2020A 926 0
2019B 926 0
2019A 926 0
2018B 926 0
2018A 926 0
2017B 926 0
2017A 926 1
2016B 940 0
2016A 940 14
2015B 876 9
2015A - 0
Παλαιότερα -