ΑΜΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 06/2008, ΕΣΟ: 46728 | Fide: 25863827 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1549 0
2021B 1549 0
2021A 1549 0
2020B 1549 9
2020A 1574 28
2019B 1409 24
2019A 1423 38
2018B 1020 29
2018A 1140 29
2017B 983 21
2017A 830 0
2016B 830 14
2016A - 4
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -