ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 01/2007, ΕΣΟ: 46731 | Fide: 25852981

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 2
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 2
2017B - 2
2017A - 2
2016B - 2
2016A - 2
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι