ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 06/1970, ΕΣΟ: 46732 | Fide: 25862820 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 3
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 3
2016A 1508 3
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -