ΖΩΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Η/Γ: 04/2007, ΕΣΟ: 46757, Fide: 25892010

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 3
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -