ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Η/Γ: 08/2007, ΕΣΟ: 46764 | Fide: 25856413 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1101 0
2023B 1101 0
2023Α 1101 0
2022B 1101 0
2022A 1101 0
2021B 1101 0
2021A 1101 0
2020B 1101 0
2020A 1101 1
2019B 1090 0
2019A 1090 6
2018B 1112 8
2018A 1001 13
2017B 1051 12
2017A - 2
2016B 967 0
2016A 967 1
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι