ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ

Η/Γ: 11/2004, ΕΣΟ: 46769 | Fide: 25867610 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1136 1
2022A 1139 6
2021B 1049 0
2021A 1049 0
2020B 1049 0
2020A 1049 8
2019B 1055 2
2019A 1033 9
2018B 1002 0
2018A 1002 16
2017B 1066 4
2017A 1100 8
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -