ΤΣΙΤΣΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 02/2003, ΕΣΟ: 46774 | Fide: 25853848 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 888 0
2022A 888 0
2021B 888 0
2021A 888 0
2020B 888 0
2020A 888 0
2019B 888 0
2019A 888 0
2018B 888 0
2018A 888 2
2017B 854 0
2017A 854 0
2016B 854 1
2016A 835 12
2015B - 0
Παλαιότερα -