ΤΣΙΤΣΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 02/2003, ΕΣΟ: 46774, Fide: 25853848

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 888 0
2020B 888 0
2020A 888 0
2019B 888 0
2019A 888 0
2018B 888 0
2018A 888 2
2017B 854 0
2017A 854 0
2016B 854 1
2016A 835 12
2015B - 0
Παλαιότερα -