ΛΩΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Η/Γ: 11/2005, ΕΣΟ: 46790, Fide: 25853988

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 911 0
2020A 911 0
2019B 911 0
2019A 911 6
2018B 950 3
2018A 950 0
2017B 950 8
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -