ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Η/Γ: 07/2004, ΕΣΟ: 46792 | Fide: 25852990 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1347 0
2023Α 1347 10
2022B 1264 0
2022A 1264 1
2021B 1258 9
2021A 1195 0
2020B 1195 0
2020A 1195 3
2019B 1170 14
2019A 1085 10
2018B 1103 0
2018A 1103 4
2017B 1088 10
2017A 1134 5
2016B 1156 18
2016A 1098 3
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι