ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Η/Γ: 07/1975, ΕΣΟ: 46798 | Fide: 25853082 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 841 0
2021B 841 0
2021A 841 0
2020B 841 0
2020A 841 0
2019B 841 0
2019A 841 0
2018B 841 0
2018A 841 0
2017B 841 0
2017A 841 2
2016B 850 0
2016A 850 12
2015B 827 2
Παλαιότερα -