ΚΟΡΤΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 46799 | Fide: 25852221 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1165 0
2022A 1165 0
2021B 1165 0
2021A 1165 0
2020B 1165 1
2020A 1179 2
2019B 1124 7
2019A 1116 13
2018B 1068 14
2018A 960 10
2017B 907 2
2017A 937 11
2016B 830 4
2016A - 6
2015B - 0
Παλαιότερα -