ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ

Η/Γ: 11/1951, ΕΣΟ: 46818, Fide: 25840118

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1368 0
2020A 1368 0
2019B 1368 0
2019A 1368 0
2018B 1368 0
2018A 1368 4
2017B 1328 0
2017A 1328 10
2016B 1288 4
2016A 1314 10
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι