ΓΚΙΟΚΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ

Η/Γ: 08/2002, ΕΣΟ: 46819 | Fide: 25854925 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1431 0
2022A 1431 2
2021B 1437 11
2021A 1436 0
2020B 1436 9
2020A 1392 0
2019B 1392 0
2019A 1392 0
2018B 1392 2
2018A 1380 9
2017B 1371 2
2017A 1370 4
2016B 1399 6
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -