ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

Η/Γ: 11/2001, ΕΣΟ: 46821 | Fide: 25853180 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1097 0
2022A 1097 0
2021B 1097 0
2021A 1097 0
2020B 1097 8
2020A 1087 1
2019B 1089 0
2019A 1089 1
2018B 1071 0
2018A 1071 7
2017B 1023 10
2017A 993 3
2016B 949 6
2016A 912 5
2015B - 0
Παλαιότερα -