ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Η/Γ: 12/1987, ΕΣΟ: 46827, Fide: 25853074

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1202 0
2020A 1202 0
2019B 1202 0
2019A 1202 0
2018B 1202 0
2018A 1202 0
2017B 1202 0
2017A 1202 3
2016B 1203 1
2016A 1208 9
2015B 1273 5
Παλαιότερα -