ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΕΡΝΕΣΤΟ

Η/Γ: 12/2008, ΕΣΟ: 46835 | Fide: 25861948 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 940 0
2023B 940 0
2023Α 940 0
2022B 940 0
2022A 940 0
2021B 940 0
2021A 940 0
2020B 940 0
2020A 940 0
2019B 940 0
2019A 940 5
2018B - 0
2018A - 3
2017B - 3
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι