ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 06/2003, ΕΣΟ: 46840 | Fide: 25853627 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1040 0
2023B 1040 0
2023Α 1040 0
2022B 1040 0
2022A 1040 0
2021B 1040 0
2021A 1040 0
2020B 1040 0
2020A 1040 0
2019B 1040 0
2019A 1040 0
2018B 1040 0
2018A 1040 5
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -