ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 05/2004, ΕΣΟ: 46841, Fide: 25855484

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1061 0
2021A 1061 0
2020B 1061 0
2020A 1061 0
2019B 1061 0
2019A 1061 0
2018B 1061 0
2018A 1061 0
2017B 1061 0
2017A 1061 6
2016B 1003 15
2016A 997 10
2015B 946 1
Παλαιότερα -

Σύλλογοι