ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 05/2004, ΕΣΟ: 46841 | Fide: 25855484 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1061 0
2023Α 1061 0
2022B 1061 0
2022A 1061 0
2021B 1061 0
2021A 1061 0
2020B 1061 0
2020A 1061 0
2019B 1061 0
2019A 1061 0
2018B 1061 0
2018A 1061 0
2017B 1061 0
2017A 1061 6
2016B 1003 15
2016A 997 10
2015B 946 1
Παλαιότερα -

Σύλλογοι