ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 10/1948, ΕΣΟ: 46851 | Fide: 42100623 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1043 0
2021B 1043 0
2021A 1043 0
2020B 1043 0
2020A 1043 0
2019B 1043 0
2019A 1043 0
2018B 1043 0
2018A 1043 4
2017B 1105 0
2017A 1105 0
2016B 1105 6
2016A 1083 4
2015B 1119 2
Παλαιότερα -