ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 10/2009, ΕΣΟ: 46868, Fide: 25869485

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 901 0
2020B 901 0
2020A 901 13
2019B 935 11
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -