ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 10/2009, ΕΣΟ: 46868 | Fide: 25869485 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 975 4
2023B 923 0
2023Α 923 1
2022B 917 0
2022A 917 0
2021B 917 6
2021A 901 0
2020B 901 0
2020A 901 13
2019B 935 11
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -