ΒΥΖΑΝΤΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 01/2007, ΕΣΟ: 46871 | Fide: 42147034 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1023 3
2023Α 1033 0
2022B 1033 0
2022A 1033 2
2021B 985 5
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -