ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Η/Γ: 09/2009, ΕΣΟ: 46874 | Fide: 25873253 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 979 0
2023B 979 0
2023Α 979 0
2022B 979 3
2022A 967 2
2021B 936 0
2021A 936 0
2020B 936 0
2020A 936 6
2019B 902 6
2019A 848 11
2018B 858 3
2018A 864 9
2017B 830 5
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -