ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 07/2008, ΕΣΟ: 46883 | Fide: 25847953 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1241 16
2023Α 1237 26
2022B 1219 19
2022A 1129 26
2021B 1119 13
2021A 1052 0
2020B 1052 8
2020A 1054 20
2019B 1029 24
2019A 830 21
2018B 833 17
2018A 830 18
2017B 830 17
2017A - 3
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -