ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 06/2010, ΕΣΟ: 46884 | Fide: 25847945 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1536 16
2023Α 1372 40
2022B 1400 29
2022A 1313 33
2021B 1206 22
2021A 1212 0
2020B 1212 11
2020A 1169 28
2019B 1173 24
2019A 1003 21
2018B 907 17
2018A 881 20
2017B 837 15
2017A 830 9
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -