ΓΑΒΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Η/Γ: 11/1982, ΕΣΟ: 46888 | Fide: 25855468 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1285 0
2021B 1285 0
2021A 1285 0
2020B 1285 0
2020A 1285 0
2019B 1285 0
2019A 1285 0
2018B 1285 0
2018A 1285 0
2017B 1285 1
2017A 1282 4
2016B 1262 10
2016A 1236 7
2015B 1194 1
Παλαιότερα -