ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

Η/Γ: 12/1971, ΕΣΟ: 46891 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1189 0
2023B 1189 0
2023Α 1189 0
2022B 1189 0
2022A 1189 0
2021B 1189 0
2021A 1189 0
2020B 1189 0
2020A 1189 0
2019B 1189 0
2019A 1189 0
2018B 1189 0
2018A 1189 0
2017B 1189 0
2017A 1189 0
2016B 1189 6
2016A 1143 19
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι