ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 10/1983, ΕΣΟ: 46894 | Fide: 25856219 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 929 0
2023Α 929 0
2022B 929 0
2022A 929 0
2021B 929 0
2021A 929 0
2020B 929 0
2020A 929 0
2019B 929 0
2019A 929 0
2018B 929 0
2018A 929 0
2017B 929 0
2017A 929 0
2016B 929 0
2016A 929 1
2015B - 0
Παλαιότερα -