ΛΩΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 08/1975, ΕΣΟ: 46901, Fide: 25822870

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1190 0
2020A 1190 0
2019B 1190 0
2019A 1190 1
2018B 1224 0
2018A 1224 6
2017B 1211 0
2017A - 3
2016B 1211 0
2016A 1211 1
2015B - 0
Παλαιότερα -