ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 04/1995, ΕΣΟ: 46922 | Fide: 25855077 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1228 3
2023B 1212 1
2023Α 1215 4
2022B 1234 1
2022A 1217 3
2021B 1205 2
2021A 1194 0
2020B 1194 0
2020A 1194 3
2019B 1106 0
2019A 1106 4
2018B 1117 0
2018A 1117 3
2017B 1090 0
2017A 1090 5
2016B - 3
2016A 971 2
2015B - 0
Παλαιότερα -