ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 04/1995, ΕΣΟ: 46922, Fide: 25855077

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1194 0
2020A 1194 3
2019B 1106 0
2019A 1106 4
2018B 1117 0
2018A 1117 3
2017B 1090 0
2017A 1090 5
2016B - 3
2016A 971 2
2015B - 0
Παλαιότερα -