ΒΕΚΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 06/2005, ΕΣΟ: 46928 | Fide: 25854860 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 971 0
2022A 971 4
2021B 997 0
2021A 997 0
2020B 997 0
2020A 997 7
2019B 1017 0
2019A 1017 8
2018B 981 0
2018A 981 11
2017B - 0
2017A - 4
2016B - 4
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -