ΚΑΤΣΑΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 07/2007, ΕΣΟ: 46929 | Fide: 25854780 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 960 0
2023Α 960 0
2022B 960 0
2022A 960 0
2021B 960 0
2021A 960 0
2020B 960 0
2020A 960 0
2019B 960 0
2019A 960 6
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -