ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 10/2003, ΕΣΟ: 46930 | Fide: 25856294 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1021 0
2021B 1021 0
2021A 1021 0
2020B 1021 0
2020A 1021 0
2019B 1021 0
2019A 1021 0
2018B 1021 0
2018A 1021 0
2017B 1021 0
2017A 1021 8
2016B 1006 15
2016A 994 4
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι