ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 06/2009, ΕΣΟ: 46932 | Fide: 25851071 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1414 31
2023Α 1505 5
2022B 1460 19
2022A 1421 18
2021B 1326 19
2021A 1230 0
2020B 1230 0
2020A 1230 16
2019B 1208 16
2019A 1193 19
2018B 1091 16
2018A 1037 24
2017B 859 17
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -