ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 08/2009, ΕΣΟ: 46936 | Fide: 25859994 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 871 13
2023Α 830 0
2022B 830 0
2022A 830 0
2021B 830 6
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 22
2019B 830 10
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -